Instrukcja

Czym jest BIP Inspekcji Handlowej? » Instrukcja

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.
 
Zakres publikowanych informacji prezentują dwa menu na górze oraz dodatkowe boksy w lewej części strony.
 
Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.
 
Na treść podstrony składają się:

  • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  • informacja o dacie publikacji (aktualizacji) oraz przygotowania strony,
  • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Szukaj”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.
 
BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu dodatkowo wyposażony jest w mapę strony, ktróra jest aktualizowana automatycznie po dodaniu nowego wątku.
  
W dziale kontakt znajdują się:

  • Redakcja biuletynu - informacje o opiece technicznej i merytorycznej nad stronami BIP

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodznie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) zostaną udostępnione na wniosek.

 


 

Udostępniający: Maciej Mikosik
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Mikosik
Czas udostępnienia:2012-09-21 09:30:00
Czas wytworzenia: 2012-09-21 09:30:00