Kontrole

  • Kontrola zarządcza

    Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

  • Kontrole zewnętrzne

    Kontrole zewnętrzne przeprowadzane między innymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itp.

Strony: