Majątek

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
dysponuje majątkiem wartości 2.118.835,22zł na dzień 31.12.2011r.

Lp

Rodzaj majątku

Wartość

Charakterystyka

1.

Nieruchomości i działka

703.628,32

Budynek administracyjno-biurowy odbudowany w latach 1945-48, o pow. 620,38m2 położony na działce o pow. 309,59m2 w poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 stanowiący siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Własność: Skarb Państwa

2.

Środki transportu

430.859,89

6 samochodów służbowych w tym:

- 2 w Inspektoracie w (13-letnia Lancia Kappa, 4-letni Renault Traffic),

- 1 w Delegaturze w Kaliszu (7-letnia Skoda Oktavia),

- 1 w Delegaturze w Koninie (5-leni Citroen Berlingo),

- 1 w Delegaturze w Lesznie (17-letni Volkswagen Transporter),

- 1 w Delegaturze w Pile (6-letni Ford Focus).

3.

Pozostały majątek

984.347,01

Serwer oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Centrala telefoniczna, faksy, kserokopiarki. Kocioł centralnego ogrzewania. Meble, maszyny do liczenia oraz pozostałe drobne sprzęty biurowe.

 

Łącznie:

2.118.835,22

 

 


Udostępniający: Danuta Dembska
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Mikosik
Czas udostępnienia:2012-03-20 12:00:00
Czas wytworzenia: 2012-03-20 12:00:00

Strony: