Organy i osoby

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wykonuje zadania ustawowe przy pomocy wchodzącego w skład rządowej administracji zespolonej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
  

Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania określone w ustawie o Inspekcji Handlowej oraz innych aktach prawnych.

 

Strony: