Przedmiot działania


Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
 
Zadania realizuje poprzez:
• kontrole określone w art. 3 w cyt. ustawy o Inspekcji Handlowej,
• mediacje, w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
• organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
• prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
• wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.

 


Udostępniający: Krystyna Piosik
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Mikosik
Czas udostępnienia:2012-03-20 12:00:00
Czas wytworzenia: 2012-03-20 12:00:00