Rejestry

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

  

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w w/w ustawie.

 


Udostępniający: Maciej Mikosik
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Mikosik
Czas udostępnienia:2012-03-08 12:00:00
Czas wytworzenia: 2012-03-08 12:00:00