Baza wiedzy POKL

Baza wiedzy jest już dostępna.

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej*

Baza wiedzy jest zbiorem materiałów szkoleniowych, poradników, raportów, prezentacji i wytycznych opracowanych w projektach realizowanych przez Departament Służby Cywilnej w latach 2007 – 2015. 

 

 

 

_____
*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego