Informacja - wódka żołądkowa gorzka

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu informuje, że w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono fakt sprzedaży w placówkach handlowych wyrobu spirytusowego o nazwie:

„wódka żołądkowa gorzka” lub „żołądkowa gorzka” z nazwą wódka na etykiecie.

Etykieta tych wyrobów informuje o zawartości alkoholu w wysokości 36,0 %.

Występuje w tym przypadku nieprawidłowość oznakowania wyrobu poprzez użycie słowa „wódka”. Taka nazwa może być użyta tylko w przypadku zawartości alkoholu w wyrobie ≥ 37,5 %.

Inspektorat apeluje do wszystkich podmiotów handlu detalicznego oraz hurtowni o podjęcie działań polegających na wycofaniu w/w produktu z obrotu.

 

W najbliższych tygodniach Inspekcja nasza podejmie ponowne działania kontrolne w tym temacie a w przypadkach ujawnienia obrotu tym produktem zastosowane będą sankcje wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Aktualność z dnia: 2014-11-05