Inspekcja w Poznaniu

 • SSP

  Stały Sąd Polubowny [SSP]

 • Wydział BN

  Wydział Kontroli Handlu i Usług Branż Nieżywnościowych [BN]

 • Wydział NR

  Wydział Nadzoru i Kontroli Paliw [NR]

 • Wydział PO

  Wydział Prawno - Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich [PO]

 • Wydział ŻG

  Wydział Kontroli Handlu i Usług Branż Żywnościowych [ŻG]  

 • Wydział BA

  Wydział Budżetowo - Administracyjny [BA]

 • Sekretariat

  Sekretariat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i Zastępcy

 • ePUAP

  elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej