Przedmiot działania

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
 
Zadania realizuje poprzez:

  • kontrole określone w art. 3 w cyt. ustawy o Inspekcji Handlowej,
  • mediacje, w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
  • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
  • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.