Senioralni 2017

Nasza Inspekcja  uczestnikiem akcji  ,,Senioralni 2017”

W dniu 17 października br. w  Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie  w ramach akcji ,,Senioralni Poznań 2017”.  Wspomniana akcja odbywa się co roku pod patronatem Urzędu Miasta i już tradycją stało się, że jednym z uczestników jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu. 

W tym roku jednym z prelegentów była Dagmara Kożuszko – przewodnicząca Stałego Sądu  Polubownego działającego w ramach WIIH w Poznaniu. W swoim wystąpieniu szefowa sądu poinformowała zgromadzonych starszych poznaniaków o naszej akcji ,,Seniorze nie jesteś sam!” (szerzej o tej akcji piszemy w innym miejscu).  Z dużym zainteresowaniem zgromadzonych seniorów cieszyła się tematyka sprzedaży towarów podczas wszelkiego rodzaju prezentacji, a przede wszystkim problem jak skutecznie odstąpić od zawartej umowy.  Zainteresowanie wzbudziły też kwestie reklamacji towarów oraz tzw. rękojmi.   Aktywny udział seniorów utwierdził nas w przekonaniu, że nasza akcja dla seniorów była przysłowiowym ,,strzałem w dziesiątkę”.

Podczas spotkania starsi poznaniacy mogli też wysłuchać porad jak bezpiecznie korzystać z internetu, usług bankowych oraz  jak dbać o swoje osobiste bezpieczeństwo.   

 

Na zdjęciu: 
Dagmara Kożuszko, przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego podczas prezentacji dla Seniorów.