Seniorze nie jesteś sam!

Wspólna akcja Inspekcji Handlowej, Caritasu, UOKiK i wielkopolskich samorządów

Seniorze nie jesteś sam! 

Inspekcja Handlowa jako jeden z organów Państwa zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pragnie przeprowadzić szereg akcji społecznych, których celem jest uświadomienie seniorom zagrożeń związanych z różnymi technikami sprzedaży, które kierowane są bezpośrednio do tej grupy społecznej.

Wiele podmiotów oferuje seniorom „atrakcyjne” wycieczki, pokazy, prezentacje, a po ich zakończeniu lub w trakcie oferuje „cudowne” specyfiki, które seniorzy koniecznie muszą zakupić. Oferowane są często towary, których wartość kilkakrotnie przekracza ich cenę w ogólnodostępnych sklepach! Akwizytorzy podszywający się pod operatorów sieci komórkowych lub dostawców energii, gazu, nakłaniają do zawierania bardzo niekorzystnych umów. Praktyka wskazuje, że niektóre firmy jako grupę docelową obierają sobie wyłącznie osoby starsze z uwagi na: stały dochód, brak asertywności i nieczytanie umów, które podpisują. Seniorzy, kierując się bowiem wdzięcznością za zaproszenie na wycieczkę, czy możliwość spotkania znanych osób, czują się w obowiązku zawrzeć takie umowy.

Problem ten dostrzega Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który wraz z Caritasem i wielkopolskimi samorządami przeprowadzi w najbliższym czasie akcję edukacyjną pod hasłem ,,Seniorze nie jesteś sam!”. 

- Seniorzy należą do grona klientów, którzy najbardziej narażeni są na nieuczciwe praktyki akwizytorów – mówi Sławomir Hinc, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu. - Chcemy, aby wszyscy klienci, ale przede wszystkim seniorzy dokonywali przemyślanych i rozważnych zakupów. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ulotkę, która powinna być takim podręcznym vademecum podczas dokonywania zakupów. 

Wydawnictwo zostało skomponowane przejrzyście i zawiera podstawowe informacje, o których powinien wiedzieć klient kupujący towar lub usługę np. na prezentacji czy od akwizytora. Senior znajdzie tam odpowiedź na pytania: jaką umowę zawarł, jak od niej skutecznie odstąpić, jak zwrócić zakupiony towar? Inspekcja namawia również do rozważnych zakupów formułując rady dla świadomego seniora. Skorzystanie z nich, uchroni seniorów przed pochopnymi zakupami i wynikającymi z nich konsekwencjami finansowymi.

Warto również nadmienić, że wspomniana akcja zbiegła się z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Nowe uwarunkowania prawne w tej kwestii stwarzają możliwości rozwiązywania sporów konsumenckich bez odwoływania się do sądów cywilnych i ponoszenia z tego tytułu kosztów (vide: zakładka: „Postępowania polubowne”, „Sąd polubowny”).

Wydana przez Inspekcję Handlową w Poznaniu ulotka będzie dystrybuowana na terenie Wielkopolski za pośrednictwem Caritasu, który jest głównym partnerem akcji. Wydawnictwo będzie zatem dostępne w parafiach, a nadto w jednostkach samorządów, również partnerów akcji.