Status prawny

Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład administracji rządowej w Województwie Wielkopolskim.

Zadania Inspekcji Handlowej wykonuje:  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewoda Wielkopolski

przy pomocy
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej który kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz.1219)