Stały Sąd Polubowny (SSP)

• Dagmara Kożuszko, Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego 61 850 73 39 • Piotr Jęczkowski, Sekretarz Stałego Sądu Polubownego  (61) 850 73 56 e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl