Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich [PO]

Wioletta Cieślak, Naczelnik, pokój 207, (61) 850-73-42 Porady konsumenckie i pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, pokój 103, (61) 850-73-43, 850-73-39, 850-73-47. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich e-mail: adr@poznan.wiih.gov.pl Porady konsumenckie e-mail: porady@poznan.wiih.gov.pl Kadry, pokój 108, (61) 850-73-32 e-mail: kadry@poznan.wiih.gov.pl Prawnicy, pokój 207, (61) 850-73-41 e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl