,,Ziemniaczana akcja” inspektorów WIIH Poznań

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

,,Ziemniaczana akcja” inspektorów WIIH Poznań

22 czerwca 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

 

Wiosna i początek lata to gratka dla miłośników młodych warzyw. Szczególnie wielu klientów docenia smak i walory młodych polskich ziemniaków. Wielu kupujących zwraca uwagę na fakt czy ziemniaki pochodzą z polskich pól i takie preferuje przy zakupie. Jednak  okazuje się, że w tym względzie na klienta mogą czekać niemiłe niespodzianki…

Od lutego tego roku trwa zlecona przez UOKiK  kontrola placówek handlowych posiadających w swojej ofercie ziemniaki pochodzące z krajów  Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. W czasie od lutego do końca maja Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu odwiedzili 5 placówek handlowych, skontrolowali 15 partii ziemniaków i zakwestionowali 2 partie z nich.

Na chwilę zatrzymajmy się przy partiach zakwestionowanych ziemniaków, bo wnioski z dwóch kontroli przeprowadzonych w sklepach sieciowych były dość poważne.

W jednym ze sklepów znanej sieci handlowej w Poznaniu w gazetce promocyjnej informowano, że od dnia 14 maja sprzedawane będą młode ziemniaki z informacją, że jest to ,,produkt Polski”.  Okazało się, że w pierwszym dniu obowiązywania gazetki na półce przy ziemniakach znajdowała się informacja, że krajem pochodzenia ziemniaków jest Polska.  Podczas kontroli okazało się, że do wspomnianej placówki nie było dostaw ziemniaków oznakowanych krajem pochodzenia z Polski! Kierownik sklepu zapewniła, że wspomniana wywieszka została już w drugim dniu zmieniona na kraj pochodzenia Niemcy.

Dwie kolejne partie ziemniaków zakwestionowano  w jednym ze sklepów sieciowych w Koninie. Tutaj stwierdzono rozbieżności nazwy odmiany pomiędzy uwidocznioną w oznakowaniu opakowań jednostkowych, a nazwą odmiany wpisaną na fakturze dostawy.

Przy tak poważnych zastrzeżeniach nie mogło obyć się bez kar. Inspektorzy Inspekcji Handlowej przesłuchali dwie osoby podejrzane o popełnienie wykroczenia z art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynku owoców i warzyw oraz chmielu i zostały skierowane dwa wnioski do Sądu Rejonowego.

Został również  postawiony wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kar pieniężnych wynikających z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych. Warto zaznaczyć, że taka kara może wynosić 5-krotną wartość kwestionowanej partii towaru, a minimalny mandat to 500 zł.

Kontrole ziemniaków są przeprowadzane nadal, do programu kontroli koordynowanej przez UOKiK dołączono również warzywa takie jak: kapusta biała i pekińska, pomidory (również pod kątem prawidłowości oznakowania krajem pochodzenia). W tej materii skontrolowano kolejne dwa sklepy sieciowe w Poznaniu. Tutaj wnioski nie były tak poważne jak opisywane powyżej. Wykryto drobne nieprawidłowości w oznakowaniu warzyw, ale sprzedawcy uzupełnili brakujące informacje.

*  *  * 

W dniach od 18 do 22 czerwca kontynuowane  były  kolejne kontrole ziemniaków i innych warzyw przeprowadzone przez inspektorów WIIH Poznań. Tym razem pracownicy delegatur skontrolowali  po jednym sklepie w Kaliszu i Lesznie.

W jednym ze sklepów sieciowych w Lesznie skontrolowano partię ziemniaków i w tym przypadku okazało się, że klienci zostali wprowadzeni w błąd. Prawidłowym krajem pochodzenia ziemniaków były Egipt, Grecja, Hiszpania, Włochy, Izraela i Rumunia natomiast na opakowaniu zbiorczym podano nazwę ,,ziemniaki wczesne, kraj pochodzenia Polska”.  W związku z tak poważnymi nieprawidłowościami został skierowany wniosek do Sądu  Rejonowego o ukaranie osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu.

W sklepie w Kaliszu podczas kontroli pomidorów, kapusty młodej oraz pekińskiej stwierdzono brak informacji o nazwie i adresie pakującego lub wysyłającego. W tych przypadkach udzielono pouczeń na podstawie art. 41 Kodeksu Wykroczeń.

 

Przybliż
Zmień kontrast