Przebieg postępowania

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez: 1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub 2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. W szczególności wskazać należy, że wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających w związku … Czytaj dalej Przebieg postępowania