Przepisy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Postępowanie polubowne – link do rozporządzenia

Przybliż
Zmień kontrast