Przepisy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 poz. 1014 t.j.) Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – link do rozporządzenia Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 poz. 1930 ze zm.) … Czytaj dalej Przepisy