Sprawozdania

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2017:

sprawozdanie za rok 2017 – Inspekcja Handlowa

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2017 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2017 ADR

Przybliż
Zmień kontrast