Dane kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Informacje dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym udzielane są telefonicznie przez Przewodniczącą Sądu  pod nr tel:

61 850 73 39  

lub sekretarza Sądu pod nr tel:

61 850 73 56

lub osobiście w siedzibie Sądu, Al. Marcinkowskiego 3 pokój 103.

Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez Delegatury Inspekcji Handlowej.

Poniżej zamieszczamy formularze wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym  oraz zapisu na Stały Sąd Polubowny. Formularz wniosku i zapisu wraz z dokumentacją można wypełnić elektronicznie i przesłać zeskanowane wraz z własnoręcznym podpisem  na adres e-mail:

sekretariat@poznan.wiih.gov.pl lub spsk@poznan.wiih.gov.pl

Istnieje możliwość przesłania w.w. dokumentacji pocztą tradycyjną.

Przybliż
Zmień kontrast