Dane kontaktowe

Informacje dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym udzielane są telefonicznie przez Przewodniczącym Sądu  pod nr tel: 61 850 73 39   lub Sekretarzem Sądu pod nr tel: 61 850 73 56 lub osobiście w siedzibie Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3 pokój 103. Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez … Czytaj dalej Dane kontaktowe