Maski antysmogowe pod lupą WIIH Poznań

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Maski antysmogowe pod lupą WIIH Poznań

8 lutego 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

Czad i smog to cisi zabójcy, szczególnie groźni zimą.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Inspekcji Handlowych w całym kraju przebadał maski antysmogowe i czujniki czadu. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu skontrolowali, na terenie naszego regionu, maski antysmogowe. Okazało się, że nie wszystkim wyrobom można ufać.

WIIH w Poznaniu w 2017 roku przeprowadził 5 kontroli podczas których dokonano oględzin półmasek filtrujących  do ochrony przed  cząstkami.  Niezgodność wykryto w 4 półmaskach, do badań laboratoryjnych przekazano 1 próbkę półmaski.

W badanych maskach antysmogowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– nieprawidłowa konstrukcja – 1 półmaska

– niezgodność w oznakowaniu – 3 półmaski

– brak oznakowania – 1 półmaska

– brak wymaganych informacji w dołączonej instrukcji – 2 półmaski

– brak załączonej instrukcji – 1 półmaska

– nieprawidłowa deklaracja zgodności – 1 półmaska

– brak dokumentów potwierdzających procedury  oceny zgodności – 1 półmaska

Badania laboratoryjne wykazały nieprawidłową konstrukcję półmaski w zakresie tzw. całkowitego przecieku wewnętrznego (oznacza to  nieszczelność półmaski, która była wynikiem nieprawidłowego przylegania maski do twarzy). Takie zjawisko powoduje, że użytkownik nie jest odpowiednio chroniony przed zanieczyszczonym powietrzem.

W wyniku powyższych kontroli wydano jedną decyzję zakazującą  udostępniania wyrobu na okres 2 miesięcy. Do UOKiK przesłane zostały akta 3 spraw z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Do tej pory UOKiK wszczął jedno postępowanie.

Skip to content