Seniorze nie jesteś sam!

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Seniorze nie jesteś sam!

9 lutego 2018 kampanie 0

Inspekcja Handlowa jako jeden z organów Państwa zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pragnie przeprowadzić szereg akcji społecznych, których celem jest uświadomienie seniorom zagrożeń związanych z różnymi technikami sprzedaży, które kierowane są bezpośrednio do tej grupy społecznej.

Wiele podmiotów oferuje seniorom „atrakcyjne” wycieczki, pokazy, prezentacje, a po ich zakończeniu lub w trakcie oferuje „cudowne” specyfiki, które seniorzy koniecznie muszą zakupić. Oferowane są często towary, których wartość kilkakrotnie przekracza ich cenę w ogólnodostępnych sklepach! Akwizytorzy podszywający się pod operatorów sieci komórkowych lub dostawców energii, gazu, nakłaniają do zawierania bardzo niekorzystnych umów. Praktyka wskazuje, że niektóre firmy jako grupę docelową obierają sobie wyłącznie osoby starsze z uwagi na: stały dochód, brak asertywności i nieczytanie umów, które podpisują. Seniorzy, kierując się bowiem wdzięcznością za zaproszenie na wycieczkę, czy możliwość spotkania znanych osób, czują się w obowiązku zawrzeć takie umowy.

Problem ten dostrzega Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który wraz z Caritasem i wielkopolskimi samorządami prowadzi akcję edukacyjną pod hasłem ,,Seniorze nie jesteś sam!”.

– Seniorzy należą do grona klientów, którzy najbardziej narażeni są na nieuczciwe praktyki akwizytorów – mówi Elżbieta Wełnitz-Kędra – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu. – Chcemy, aby wszyscy klienci, ale przede wszystkim seniorzy dokonywali przemyślanych i rozważnych zakupów. Dlatego rozprowadzamy  specjalną ulotkę, która jest takim podręcznym vademecum podczas dokonywania zakupów.

Wydawnictwo zostało skomponowane przejrzyście i zawiera podstawowe informacje, o których powinien wiedzieć klient kupujący towar lub usługę np. na prezentacji czy od akwizytora. Senior znajdzie tam odpowiedź na pytania: jaką umowę zawarł, jak od niej skutecznie odstąpić, jak zwrócić zakupiony towar? Inspekcja namawia również do rozważnych zakupów formułując rady dla świadomego seniora. Skorzystanie z nich, uchroni seniorów przed pochopnymi zakupami i wynikającymi z nich konsekwencjami finansowymi.

Warto również nadmienić, że wspomniana akcja jest spójna z  ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Uwarunkowania prawne w tej kwestii stwarzają możliwości rozwiązywania sporów konsumenckich bez odwoływania się do sądów cywilnych i ponoszenia z tego tytułu kosztów (patrz zakładki na stronie internetowej: „Postępowania polubowne”, „Sąd polubowny”).

Wydana przez Inspekcję Handlową w Poznaniu ulotka jest dystrybuowana na terenie Wielkopolski za pośrednictwem Caritasu, który jest głównym partnerem akcji. Wydawnictwo będzie zatem dostępne w parafiach, a nadto w jednostkach samorządów, również partnerów akcji.

Edukacyjne spotkania z seniorami planujemy również w niedalekiej przyszłości. Zwróciliśmy się do samorządów w całej Wielkopolsce z propozycją szkoleń dla seniorów, dotyczącej właśnie tematyki umów zawieranych poza lokalami przedsiębiorstwa na tzw. „prezentacjach”. Wierzymy, że samorządy wykażą zainteresowania propozycją WIIH w Poznaniu.            

    Ulotka Senior (n)

Skip to content