ePUAP

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ePUAP

11 lutego 2018 Bez kategorii 0

ePUAP

 

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

WAŻNE:

W celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WIIH:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (/wiih-poznan-gov/skrytka).

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@poznan.wiih.gov.pl 

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Złożenie dokumentów w godzinach 7.30-15.30 na Dziennik Podawczy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań na następujących nośnikach danych:

a) Pamięć masowa USB

b) Płyta CD-RW / DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WIIH:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF

b) ODS, ODT

c) XLS

d) CSV

e) TXT

f) GIF, TIF, BMP, JPG

g) PDF

h) ZIP

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Skip to content