Produkty włókiennicze pod lupą kontroli

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Produkty włókiennicze pod lupą kontroli

26 lutego 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

Przez cały ubiegły rok (2017)  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadzali kontrole prawidłowości oznakowania  i jakości produktów włókienniczych.  Wnioski pokontrolne nie są jednak optymistyczne, bowiem w handlu nadal znajdują się wyroby włókiennicze nieprawidłowo oznaczone oraz co gorsze budzące zastrzeżenia co do ich jakości.

Kontrole przeprowadzono na terenie całej Wielkopolski, a przedsiębiorców do kontroli typowano na podstawie doboru losowego oraz ujawnionych w poprzednich latach nieprawidłowości. Skontrolowano 4 importerów, 4 producentów, 1 dystrybutora, 5 hurtowni oraz 12 placówek detalicznych. Pod lupę wzięto: wyroby dziewiarskie dla dorosłych, pończosznicze  dla dzieci i dorosłych, pościelowe oraz czapki, szaliki i rękawiczki dla dzieci i dorosłych. Skontrolowano wyroby produkcji krajowej (64 partie), z tzw. obrotu wewnątrz unijnego (3 partie) oraz z importu (85 partii).

Laboratoryjnie, pod względem jakości, przebadano 28 partii produktów włókienniczych i aż w 13 stwierdzono niezgodność składu surowcowego z deklarowaną na wszywce w odzieży (to aż 46 procent badanych!). Były też inne nieprawidłowości. Dwie partie towaru zakwestionowano z uwagi na niezgodność deklarowanej wielkości wyrobu z wielkością rzeczywistą, 4 partie zakwestionowano w związku z tym, że deklarowano iż produkt jest plamoodporny (14 procent). Ponadto ze 152 badanych partii produktów zakwestionowano 15 (11 procent) w związku z brakiem informacji o składzie surowcowym produktu.

Oczywiście nie obyło się bez konsekwencji. Wobec 11 przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie poniesienia kosztów badań laboratoryjnych,  skierowano 4 żądania poprawienia oznaczeń wyrobów o wartości 3,2 tys. zł, wydano 15 wystąpień pokontrolnych z wnioskami w zakresie prawidłowego oznaczenia wyrobów.

Porównując wyniki takich samych kontroli w roku 2016 trzeba stwierdzić, że nadal na rynku znajdują się znaczne  ilości wyrobów włókienniczych nieprawidłowo oznaczonych oraz budzących zastrzeżenia co do ich jakości,  W związku z tym inspektorzy WIIH w tym roku również  będą kontrolowali rynek produktów włókienniczych.

Skip to content