,,Chrzczone” paliwo to już prehistoria

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

,,Chrzczone” paliwo to już prehistoria

6 marca 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

 

Co jakiś czas w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat jakości paliw na polskich stacjach benzynowych.  Publikowane są wówczas adresy stacji na których sprzedawane było paliwo niespełniające wymogów jakościowych, a wielu z czytelników, radiosłuchaczy czy telewidzów stwierdza wówczas, że  są to stację, które…. ,,chrzczą” paliwo.  To stwierdzenie z przeszłości sugerujące zamierzoną nieuczciwość dystrybutorów paliw  absolutnie nie jest adekwatne do dzisiejszych realiów, a już na pewno nie ma zastosowania do sytuacji na stacjach benzynowych w Wielkopolsce.

W ubiegłym roku (2017) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadzili, na terenie całej Wielkopolski,   160 kontroli jakości paliw ciekłych oraz gazu skroplonego LPG. Skontrolowano 155 stacji paliw oraz 5 hurtowni. Pobrano  łącznie 163 próbki oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz gazu skroplonego.

Tylko podczas dwóch kontroli wykryto paliwo niespełniające wymogów jakościowych. Na stacji paliw przy ul. Malwowej w Skórzewie oraz stacji BP przy Rondzie Rataje w Poznaniu zakwestionowano próbki oleju napędowego (nieprawidłowa temperatura zapłonu). Zgodnie z procedurą sprawdzono dostawców hurtowych i w obu przypadkach składowane tam paliwo spełniało wymagania jakościowe.  W tej sytuacji WIIH w Poznaniu skierował dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  do właściwych prokurator rejonowych. Skierowano również tzw. wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędów Celno-Skarbowych.

Od kilku lat sytuacja na wielkopolskim rynku paliw poprawia się.  Jeszcze 10 lat temu inspektorzy WIIH Poznań kwestionowali ok. 20 procent badanych próbek paliwa.  W 2014 roku  zakwestionowano 12 próbek, a w latach 2015 i 2016 po 5 próbek.  Warto zaznaczyć, że kwestionowane paliwo nie spełniało wymogów jakościowych i trudno dzisiaj mówić  o takim historycznym zjawisku  jak ,,chrzczone paliwo.

W ubiegłym roku WIIH w Poznaniu przeprowadził również kontrole obecności na stacjach czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu. Taka informacja powinna być umieszczona w ogólnodostępnym miejscu i przede wszystkim powinna zawierać informacje o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych. Na 8 stacjach w Wielkopolsce stwierdzono nieprawidłowości pod tym względem i wydano 7 decyzji o karach, a ich wysokość wyniosła 40 tys. zł.  W trzech przypadkach (PKN Orlen) złożono odwołanie  od nałożonych kar do prezesa UOKiK. Sprawa jest w toku.

Skip to content