Nasza Inspekcja także edukuje Odwiedzamy gminy w Wielkopolsce

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Nasza Inspekcja także edukuje Odwiedzamy gminy w Wielkopolsce

9 marca 2018 Informacje z WIIH Poznań kampanie 0

   Inspekcja Handlowa to nie tylko kontrole przeprowadzane u przedsiębiorców, w sklepach i marketach.  Ogromną wagę przykładamy do edukacji, a szczególnie na sercu leżą nam seniorzy, którzy narażeni są na różnego rodzaju nieuczciwe  praktyki stosowane choćby na tzw. prezentacjach.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, we współpracy z wielkopolskimi samorządami, kontynuuje zapoczątkowaną w ubiegłym roku akcję ,,Seniorze nie jesteś sam!”. Od dłuższego czasu, w mniejszych ośrodkach Wielkopolski, organizujemy  spotkania z seniorami. Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdania ze spotkań zorganizowanych na terenie całej Wielkopolski.

W kameralnej gminnej sali w gminie Godziesze Wielkie (powiat kaliski) zasiadło kilkudziesięciu seniorów,  rozpalony kominek wprowadził niemal domowy  klimat. W takiej sympatycznej aurze znakomicie radziła sobie Dagmara Kożuszko – przewodnicząca Stałego Sądu  Polubownego działającego w ramach WIIH w Poznaniu. Przedstawiła ona wszelkie uwarunkowania prawne i niebezpieczeństwa jakie czyhają na seniorów w brutalnej rzeczywistości dzisiejszego handlu.

 

Jak widać na zdjęciu (po lewej) seniorzy w gminie Godziesze Wielkie dopisali.

Na zdjęciu po prawej: Dagmara Kożuszko, podczas prezentacji. 

 

 

 

 

 

Dużym zainteresowaniem zgromadzonych seniorów cieszyła się tematyka sprzedaży towarów podczas wszelkiego rodzaju prezentacji, a przede wszystkim problem jak skutecznie odstąpić od zawartej tam umowy.  Zainteresowanie wzbudziły też kwestie reklamacji towarów oraz tzw. rękojmi.  Poruszono również takie tematy jak: bezpiecznie korzystać z internetu, usług bankowych oraz jak dbać o swoje wirtualne bezpieczeństwo.

Trochę inny charakter miało spotkanie w Kleczewie (powiat koniński). W sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury zasiadło nieco mniej uczestników, ale w związku z tym wymiana poglądów była bardziej bezpośrednia. Poruszono bardziej osobiste tematy, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w kwestiach zakupów towarów, reklamacji itp.

                 Spotkanie w Kleczewie odbyło się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.    

Kolejne ze spotkań odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Murowanej Goślinie (powiat poznański). Uczestniczyła w nim kilkunastoosobowa reprezentacja Klubu Seniora ,,Zacisze”. Poruszana na spotkaniu tematyka bardzo zainteresowała zgromadzonych na spotkaniu Seniorów, w związku z tym ustalono, że podobna prelekcja zostanie zorganizowana przez naszą Inspekcje jeszcze w niedalekiej przyszłości.

 

 Spotkanie z Klubem Seniora ,,Zacisze” w Murowanej Goślinie.

 

I tak też się stało. W dniu 18 czerwca ubr. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej w Murowanej Goślinie miało miejsce kolejne edukacyjne spotkanie. Seniorzy dopisali i ponad 20 osób z zainteresowaniem wysłuchało prelekcji Dagmary Kożuszko – przewodniczącej Stałego Sądu  Polubownego.

 

        Na zdjęciu: seniorzy podczas prelekcji w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej w Murowanej Goślinie.  

 

Następnym miejscem edukacyjnych  spotkań organizowanych przez naszą Inspekcję była miejscowość  Rychwał (powiat koniński). W pomieszczeniach Hali Widowiskowo-Sportowej zasiedli słuchacze tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i zadawali dociekliwe pytania.

Na zdjęciach: spotkanie z uczestnikami Uniwersytetu  Trzeciego Wieku  w Rychwale.  Prelegentem była Dagmara Kożuszko – przewodnicząca Stałego Sądu  Polubownego.

 

 

 

 

Z pewnością piękna pogoda sprawiła, że w sali Ośrodka Kultury Białośliwiu, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ujściu oraz w Gminnym Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy  (wszystkie miejscowości powiat pilski) zasiadły dość nieliczne grupy tamtejszych seniorów. Nie oznacza to jednak, że wykłady nie cieszyły się zainteresowaniem. Oczywiście padły pytania, nie tylko dotyczące prezentacji i jak zwykle odpowiadała na nie  przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego.

Na zdjęciu po lewej: seniorzy w sali Urzędu Gminy w Ujściu, po prawej: gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu. 

W 2019 roku – nadal odwiedzamy Seniorów

Udział seniorów w spotkaniach na terenie gmin naszego regionu oraz ich aktywność utwierdziła nas w przekonaniu, że akcja jest przysłowiowym ,,strzałem w dziesiątkę”. Dlatego od nowego 2019 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu wznowił swoje edukacyjne działania wśród seniorów.  

Pierwsze ze szkoleń dla seniorów  w nowym roku przeprowadzono w dniu 24 stycznia 2019 roku w gminie Kraszewice (powiat ostrzeszowski). Seniorzy przybyli do sali sesyjnej Urzędu Gminy i mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej umów zawieranych na tzw. „prezentacjach” oraz podzielić się doświadczeniami związanymi z reklamacjami towarów i usług. W ramach przeprowadzonego szkolenia zapoznano uczestników z ulotką dedykowaną seniorom „Seniorze, nie jesteś sam!” i przekazano materiały edukacyjne wójtowi gminy w celu ich udostępnienia pozostałym seniorom, którzy nie mogli przybyć na szkolenie.

Na zdjęciu: prezentacja przestawiona uczestnikom szkolenia w Urzędzie Gminy w Kraszewicach

Kolejne ze szkoleń dla seniorów przeprowadzono w dniu 31 stycznia 2019 roku dla mieszkańców gminy Blizanów (powiat kaliski).  Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi ze sprzedażą towarów na tzw. prezentacjach.


             Na zdjęciach: uczestnicy spotkania, Dzienny Domu Pobytu dla seniorów w Blizanowie

W dniu 8 lutego 2019 roku przedstawicieli Inspekcji Handlowej gościł Dom Seniora „Senior+” w Mikstacie (powiat ostrzeszowski). Na spotkanie przybyli nie tylko seniorzy ale i młodzież, uczestnicząca w szkoleniu w ramach lekcji obywatelskiej. W czasie prelekcji poruszono tematy związane ze sprzedażą towarów zarówno na tzw. „prezentacjach” jak i przez internet, co spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem młodszych uczestników spotkania.

Na zdjęciu: seniorzy przybyli do Domu Seniora „Senior+” w Mikstacie w czasie przekazywania materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Inspekcję Handlową 

Na zdjęciu: młodzież z gminy Mikstat uczestnicząca w szkoleniu w ramach lekcji obywatelskiej 

Naszą akcję edukacyjną na terenie gmin powiatu poznańskiego zainicjowało w dniu 12 lutego 2019 roku szkolenie dla seniorów przeprowadzone w Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku (powiat poznański). Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem słuchaczy i przebiegło w miłej atmosferze, a za przekazaną seniorom wiedzę Kierownik Klubu Seniora wręczył pracownikowi Inspekcji Handlowej „Podziękowanie”.

Na zdjęciu: seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku

Podziękowanie dla Inspekcji Handlowej

wyżej:przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas prezentacji i podziękowanie dla Inspekcji Handlowej za przeprowadzenie szkolenia dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku

W dniu 21 lutego 2019 roku gościliśmy już po raz kolejny w Domu Seniora „Zacisze” w Murowanej Goślinie (powiat poznański). Pomimo deszczowej pogody w spotkaniu uczestniczyła liczna grupa seniorów, która aktywnie uczestniczyła w szkoleniu. Przekazana wiedza cieszyła się sporym zainteresowaniem słuchaczy, a przedstawiciel Inspekcji Handlowej otrzymał zaproszenie do przeprowadzenia w przyszłości kolejnej prelekcji.


Na zdjęciu: uczestnicy spotkania w Domu Seniora „Zacisze” w Murowanej Goślinie  

Kolejne szkolenie dla seniorów przeprowadzono w dniu 26 lutego 2019 roku na zaproszenie gminy Tarnowo Podgórne (powiat poznański). Spotkanie odbyło się w pięknych wnętrzach Pałacu w Jankowicach, gdzie zgromadzili się seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wysłuchali prelekcji na temat swoich praw konsumenckich.

Na zdjęciu: Pałac w Jankowicach 

Na zdjęciu: seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym 

Na zaproszenie Urzędu Gminy w Dopiewie (powiat poznański), kolejne szkolenie przeprowadzono w dniu 5 marca 2019 roku w sali tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgromadzeni seniorzy z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi z zakupem towarów i usług.

Na zdjęciu: przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas prelekcji dla seniorów w gminie Dopiewo 

Zainteresowanie akcją „Seniorze, nie jesteś sam” wyraziła również gmina Kórnik (powiat poznański). W dniu 12 marca 2019 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu z mieszkańcami i słuchaczami tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorów zapoznano z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, poruszając tematykę związaną z bezpieczeństwem handlu.

Na zdjęciu: szkolenie dla mieszkańców gminy Kórnik i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

W dniu 21 marca 2019 roku czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny gościliśmy w Gołuchowie (powiat kaliski).  Szkolenie przeprowadziliśmy na zaproszenie tamtejszego Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze wykazali się aktywnością i zaangażowaniem, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi z zawieraniem umów na tzw. prezentacjach.


Na zdjęciu: słuchacze Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie

Kolejne szkolenie przeprowadziliśmy w dniu 28 marca 2019 roku dla mieszkańców gminy Mosina (powiat poznański).Do siedziby Gminnego Centrum Informacji w Mosinie przybyła nieliczna ale bardzo aktywna grupa seniorów, zainteresowana przedstawianą tematyką. Przedstawiciel Inspekcji Handlowej otrzymał zaproszenie do przeprowadzenia kolejnego szkolenia tym razem dla uczestników Klubu Seniora działającego przy Mosińskim Ośrodku Kultury , co nastąpi w niedalekiej przyszłości.

                                                     Na zdjęciu: spotkanie w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie 

Miesiąc kwiecień rozpoczął się przeprowadzeniem kolejnego szkolenia dla seniorów, tym razem na zaproszenie urzędu gminy Perzów (powiat kępiński). W dniu 4 kwietnia 2019 roku gościliśmy w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie, który rozpoczął swoją działalność na początku 2019 roku. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a słuchacze wyrazili swoje zadowolenie z przekazanej wiedzy i cennych rad.

Na zdjęciu: seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie  


Na zdjęciu: przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas szkolenia

W dniu 9 kwietnia 2019 roku przedstawiciel Inspekcji Handlowej spotkał się z mieszkańcami gminy Swarzędz (powiat poznański). W szkoleniu, które przeprowadzono w Sali Kolumnowej Ośrodka Kultury w Swarzędzu wzięła udział liczna grupa seniorów.  Uczestników spotkania zapoznano z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, poruszając tematykę związaną z bezpieczeństwem handlu.

Na zdjęciu: przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas szkolenia


Na zdjęciu: uczestnicy spotkania zgromadzeni w Sali Kolumnowej Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Kolejne szkolenie przeprowadziliśmy w Grabowie nad Prosną (powiat ostrzeszowski). W dniu 16 kwietnia 2019 roku do sali Biblioteki Publicznej w Grabowie przybyli seniorzy, którzy w miłej atmosferze wysłuchali prelekcji dotyczącej ochrony praw konsumenta. Po szkoleniu zainteresowanym osobom udzielano porad prawnych z zakresu reklamacji towarów oraz udzielano odpowiedzi na nurtujące seniorów pytania.

Na zdjęciach: porady konsumenckie udzielane seniorom po zakończeniu szkolenia

Miesiąc maj rozpoczęliśmy szkoleniem w Jastrowiu (powiat złotowski). W dniu 10 maja 2019 roku do sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Jastrowiu przybyła nieliczna grupa seniorów, która z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji i uzyskała odpowiedzi na pytania związane z reklamacjami towarów. Kolejne szkolenie przeprowadziliśmy w dniu 13 maja 2019 roku w Murowanej Goślinie (powiat poznański), na zaproszenie Klubu Seniora „Zacisze”. Było to już czwarte spotkanie przedstawiciela Inspekcji Handlowej ze słuchaczami klubu i po raz kolejny cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów oraz ich aktywnym udziałem w szkoleniu.

Na zdjęciach: seniorzy z Klubu Seniora „Zacisze” w Murowanej Goślinie 

Zainteresowanie akcją „Seniorze, nie jesteś sam” wyraziła również gmina Przygodzice (powiat ostrowski). W dniu 15 maja 2019 roku spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury. Seniorów zapoznano z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, poruszając tematykę związaną z bezpieczeństwem handlu a po zakończonym szkoleniu udzielano zainteresowanym osobom porad konsumenckich.

Na zdjęciu: porady konsumenckie udzielane seniorom po zakończeniu szkolenia 

Na zaproszenie Urzędu Gminy w Lipce (powiat złotowski), kolejne szkolenie przeprowadzono w dniu 30 maja 2019 roku w sali tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury.Zgromadzeni seniorzy z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi z zakupem towarów i usług. Po zakończeniu szkolenia przekazano uczestnikom przygotowane materiały edukacyjne, dotyczące prowadzonej kampanii „Seniorze, nie jesteś sam”.

Na zdjęciu: seniorzy zgromadzeni w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce


    Na zdjęciu: przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas szkolenia

W upalny, czerwcowy dzień przedstawiciel Inspekcji Handlowej spotkał się z mieszkańcami gminy Kotlin (powiat jarociński). W szkoleniu, które przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2019 roku do klimatyzowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury przybyła grupa seniorów, która aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. Po zakończeniu szkolenia zainteresowani uczestnicy zasięgali informacji w swoich indywidualnych sprawa konsumenckich.

Na zdjęciu: przedstawiciel Inspekcji Handlowej po zakończeniu szkolenia

Kolejne szkolenie przeprowadziliśmy w dniu 11 czerwca 2019 roku w Żelazkowie (powiat kaliski) na zaproszenie Dziennego Domu Seniora „Senior +”, który został utworzony w styczniu 2019 roku. Pomimo upalnego dnia na szkolenie przybyła liczna grupa seniorów, która została zapoznana z zagadnieniami dotyczącymi ochrony praw konsumenta.

Na zdjęciu: seniorzy zgromadzeni w Dziennym Domu Seniora „Senior +” w Żelazkowie

Na zdjęciu: materiały edukacyjne dotyczące kampanii „Seniorze, nie jesteś sam”przekazywane seniorom po zakończeniu szkolenia

Zainteresowanie akcją „Seniorze, nie jesteś sam” wyraziła również gmina Pobiedziska (powiat poznański). W dniu
17 czerwca  2019 roku spotkaliśmy się z mieszkańcami  w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, gdzie seniorzy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi reklamacji towarów i usług oraz sprzedażą towarów na tzw. „pokazach”.
Po zakończonym szkoleniu nie zabrakło osób zainteresowanych udzieleniem porady konsumenckiej.

 Na zdjęciach: porady konsumenckie udzielane seniorom po zakończeniu szkolenia

Ostatnie szkolenie przed przerwą wakacyjną przeprowadziliśmy w dniu 27 czerwca 2019 roku w Raszkowie (powiat ostrowski). Spotkanie z seniorami odbyło się w Klubie Seniora „Senior+”, gdzie zapoznano uczestników z tematyką dotyczącą praw konsumenta i bezpieczeństwem zawierania umów. Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze, a słuchacze wyrazili swoje zadowolenie z przekazanej wiedzy i cennych rad.

Na zdjęciu: seniorzy zgromadzeni w Klubie Seniora „Senior+” w Raszkowie

Na zdjęciach: przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas szkolenia

Miesiąc wrzesień rozpoczęliśmy przeprowadzeniem w dniu 5 września 2019 roku szkolenia dla seniorów w Gostyniu, na zaproszenie Dziennego Domu Seniora „Senior+”. Słuchacze z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi z zawieraniem umów na tzw. prezentacjach. W spotkaniu uczestniczyli również radni miasta Leszna, zainteresowani bezpieczeństwem zawierania umów przez seniorów.

Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia przeprowadzonego w Dziennym Domu Seniora „Senior+” w Gostyniu 

Na zdjęciu: przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas szkolenia

Zainteresowanie akcją „Seniorze, nie jesteś sam” wyraziła również gmina Święciechowa (powiat leszczyński). W dniu 10 września 2019 roku  przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu ochrony praw konsumentów dla seniorów zrzeszonych w Polskim Związków Emerytów i Rencistów. Po spotkaniu zapoznano słuchaczy  z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi i udzielano odpowiedzi na liczne pytania.

Na zdjęciach: uczestnicy szkolenia przeprowadzonego dla seniorów zrzeszonych
w Polskim Związków Emerytów i Rencistów w Święciechowej

Kolejne spotkanie z udziałem seniorów, zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów i Rencistów przeprowadziliśmy w gminie Długie Stare (powiat leszczyński). W dniu 12 września 2019 roku do  sali tamtejszej szkoły podstawowej przybyli  słuchacze, którzy wysłuchali z zainteresowaniem wykładu dotyczącego ochrony ich praw konsumenckich i aktywnie brali udział w późniejszej dyskusji. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – Zespół Dzielnicowych w Święcichowie, który przedstawił słuchaczom zagrożenia związane z oszustwami seniorów tzw. metodą „na wnuczka”.

Na zdjęciu: przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – Zespół Dzielnicowych w Święcichowie podczas szkolenia

Na zdjęciu: przedstawiciel Inspekcji Handlowej podczas szkolenia

W słoneczny, październikowy dzień przedstawiciel Inspekcji Handlowej spotkał się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krzemieniewie (powiat leszczyński). W szkoleniu, które przeprowadzono w dniu 28 października 2019 roku do sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie przybyła grupa seniorów, która aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. Po zakończeniu szkolenia zainteresowani uczestnicy zasięgali informacji w swoich indywidualnych sprawa konsumenckich.

Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia przeprowadzonego w Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie

Kolejne szkolenie przeprowadziliśmy w dniu 7 listopada 2019 roku w Mosinie (powiat poznański), na zaproszenie Gminnego Centrum Informacji. Było to już drugie spotkanie przedstawiciela Inspekcji Handlowej z seniorami i po raz kolejny cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy oraz ich aktywnym udziałem w szkoleniu.Na zakończenie spotkania Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu otrzymał pisemne podziękowanie za przeprowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach akcji „Seniorze, nie jesteś sam.” 

Na zdjęciu: spotkanie w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie

Podziękowanie dla Inspekcji Handlowej

wyżej: podziękowanie dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej za przeprowadzenie szkoleń dla seniorów w gminie Mosina

Ostatnie szkolenie w ramach akcji „Seniorze, nie jesteś sam” przeprowadziliśmy w dniu 21 listopada 2019 roku w gminie Pawłowice (powiat leszczyński). W miłej, kameralnej atmosferze przedstawiliśmy zainteresowanym problematykę związaną
z bezpieczeństwem zawierania umów na tzw. „pokazach” i przekazaliśmy ulotki, w których można znaleźć podstawowe informacje dotyczące sprzedaży towarów poza lokalem przedsiębiorstwa.

Na zdjęciu: spotkanie z seniorami w Pawłowicach 

Podsumowanie akcji edukacyjnej „Seniorze, nie jesteś sam” w 2019 roku

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadziliśmy łącznie 26 szkoleń dla seniorów z terenu województwa wielkopolskiego, na zaproszenia Urzędów Gmin, Klubów Seniora, Dziennych Domów Pobytu oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Każde ze szkoleń pozwoliło nie tylko na przedstawienie problematyki związanej z zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa w formie wykładu ale było też okazją do wspólnej wymiany doświadczeń. Spotkania z seniorami dawały również możliwość uzyskania indywidualnej porady konsumenckiej dotyczącej problematyki zawierania umów oraz reklamacji towarów i usług.

Udział seniorów w spotkaniach na terenie gmin naszego regionu oraz ich aktywność utwierdziła nas w przekonaniu, że edukacja osób starszych, szczególnie narażonych na nieuczciwe praktyki akwizytorów jest niezwykle potrzebna.Mamy nadzieję, że wiedza jaka została przekazana seniorom zwiększy ich bezpieczeństwo oraz świadomość w zakresie przysługujących im praw konsumenckich.

 

 

 

 

Skip to content