,,Ziemniaczana akcja” inspektorów WIIH Poznań

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

,,Ziemniaczana akcja” inspektorów WIIH Poznań

22 czerwca 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

 

Wiosna i początek lata to gratka dla miłośników młodych warzyw. Szczególnie wielu klientów docenia smak i walory młodych polskich ziemniaków. Wielu kupujących zwraca uwagę na fakt czy ziemniaki pochodzą z polskich pól i takie preferuje przy zakupie. Jednak  okazuje się, że w tym względzie na klienta mogą czekać niemiłe niespodzianki…

Od lutego tego roku trwa zlecona przez UOKiK  kontrola placówek handlowych posiadających w swojej ofercie ziemniaki pochodzące z krajów  Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. W czasie od lutego do końca maja Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu odwiedzili 5 placówek handlowych, skontrolowali 15 partii ziemniaków i zakwestionowali 2 partie z nich.

Na chwilę zatrzymajmy się przy partiach zakwestionowanych ziemniaków, bo wnioski z dwóch kontroli przeprowadzonych w sklepach sieciowych były dość poważne.

W jednym ze sklepów znanej sieci handlowej w Poznaniu w gazetce promocyjnej informowano, że od dnia 14 maja sprzedawane będą młode ziemniaki z informacją, że jest to ,,produkt Polski”.  Okazało się, że w pierwszym dniu obowiązywania gazetki na półce przy ziemniakach znajdowała się informacja, że krajem pochodzenia ziemniaków jest Polska.  Podczas kontroli okazało się, że do wspomnianej placówki nie było dostaw ziemniaków oznakowanych krajem pochodzenia z Polski! Kierownik sklepu zapewniła, że wspomniana wywieszka została już w drugim dniu zmieniona na kraj pochodzenia Niemcy.

Dwie kolejne partie ziemniaków zakwestionowano  w jednym ze sklepów sieciowych w Koninie. Tutaj stwierdzono rozbieżności nazwy odmiany pomiędzy uwidocznioną w oznakowaniu opakowań jednostkowych, a nazwą odmiany wpisaną na fakturze dostawy.

Przy tak poważnych zastrzeżeniach nie mogło obyć się bez kar. Inspektorzy Inspekcji Handlowej przesłuchali dwie osoby podejrzane o popełnienie wykroczenia z art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynku owoców i warzyw oraz chmielu i zostały skierowane dwa wnioski do Sądu Rejonowego.

Został również  postawiony wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kar pieniężnych wynikających z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych. Warto zaznaczyć, że taka kara może wynosić 5-krotną wartość kwestionowanej partii towaru, a minimalny mandat to 500 zł.

Kontrole ziemniaków są przeprowadzane nadal, do programu kontroli koordynowanej przez UOKiK dołączono również warzywa takie jak: kapusta biała i pekińska, pomidory (również pod kątem prawidłowości oznakowania krajem pochodzenia). W tej materii skontrolowano kolejne dwa sklepy sieciowe w Poznaniu. Tutaj wnioski nie były tak poważne jak opisywane powyżej. Wykryto drobne nieprawidłowości w oznakowaniu warzyw, ale sprzedawcy uzupełnili brakujące informacje.

*  *  * 

W dniach od 18 do 22 czerwca kontynuowane  były  kolejne kontrole ziemniaków i innych warzyw przeprowadzone przez inspektorów WIIH Poznań. Tym razem pracownicy delegatur skontrolowali  po jednym sklepie w Kaliszu i Lesznie.

W jednym ze sklepów sieciowych w Lesznie skontrolowano partię ziemniaków i w tym przypadku okazało się, że klienci zostali wprowadzeni w błąd. Prawidłowym krajem pochodzenia ziemniaków były Egipt, Grecja, Hiszpania, Włochy, Izraela i Rumunia natomiast na opakowaniu zbiorczym podano nazwę ,,ziemniaki wczesne, kraj pochodzenia Polska”.  W związku z tak poważnymi nieprawidłowościami został skierowany wniosek do Sądu  Rejonowego o ukaranie osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu.

W sklepie w Kaliszu podczas kontroli pomidorów, kapusty młodej oraz pekińskiej stwierdzono brak informacji o nazwie i adresie pakującego lub wysyłającego. W tych przypadkach udzielono pouczeń na podstawie art. 41 Kodeksu Wykroczeń.

* * *

W dniach od 18 do 22 czerwca przeprowadzono kontrole w  sklepach sieci handlowej w Poznaniu i Kaliszu.  Nieprawidłowości wykryto tylko w sklepie w Kaliszu i to w odniesieniu do jednej partii  ziemniaków o wartości 52 zł. W partii 10 opakowań brakowało adresu dystrybutora.  Natomiast nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w sprzedaży kapusty białej, pekińskiej oraz pomidorów.

* * *

W dniach  od 26 do 29 czerwca inspektorzy  WIIH skontrolowali dwa sklepy sieci handlowych w Poznaniu i Kościanie.

W tym drugim sklepie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania partii ziemniaków. W miejscu sprzedaży na wywieszce nie podano: kraju pochodzenia, nazwy dostawcy oraz odmiany.  Podobna sytuacja miała miejsce w tym sklepie w Kościanie jeżeli chodzi o sprzedaż partii kapusty młodej. W tym przypadku również sprzedawca nie podał kraju pochodzenia i nazwy dostawcy. Takie same nieprawidłowości stwierdzono przy sprzedaży pomidorów, ale tam brakowało dodatkowo nazwy i adresu pakującego i wysyłającego.

W trakcie kontroli poprawiono oznakowanie warzyw na wywieszkach.

 

* * *

W dniach od 9 do 13 lipca skontrolowano dwa sklepy sieci handlowych w Koninie i Rawiczu.  Ogółem w kontrolowanych placówkach oględzinom poddano 11 partii produktów o łącznej wartości 790 zł. Skontrolowano 3 partie ziemniaków, 4 partie pomidorów,  2 partie   i 2 partie kapusty pekińskiej.

Nieprawidłowości stwierdzono w każdej z tych placówek w odniesieniu do 8 partii o łącznej wartości 678 zł. Najczęściej nie podawano kraju pochodzenia towaru, nazwy i adresu pakującego lub wysyłającego oraz w przypadku pomidorów klasy jakości.

W związku z nieprawidłowościami skierowano dwa wnioski do Sądu Rejonowego o ukaranie osoby odpowiedzialnej za wykroczenie oraz zostało wszczęte jedno postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

* * *

Kolejne dwie kontrole przeprowadzono  w sklepach sieciowych w Koninie i Poznaniu w dniach od 16 do 20 lipca br.  Oględzinom poddano 8 partii towarów o wartości 263 zł, a nieprawidłowości stwierdzono w 4 partiach towarów o wartości 126 zł.

W sklepie w Koninie, w miejscu sprzedaży ziemniaków nie podano ich odmiany, nazwy dostawcy oraz użyto określenia ,,młode” zamiast ,,wczesne”.  W przypadku kapusty młodej nazwy państwa z którego pochodził towar ora nazwy i adresu pakującego i wysyłającego.  Identyczna sytuacja miała w przypadku sprzedaży kapusty pekińskiej.  W przypadku sprzedaży pomidorów nie podano wielkości warzyw.

We wszystkich przypadkach sprzedawcy uzupełnili brakujące informacje.

 

 

 

Przybliż
Zmień kontrast