Kontrola rynku nieruchomości

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Kontrola rynku nieruchomości

1 sierpnia 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

 

Kliencie – pytaj o polisę OC!

 

Kupno mieszkania czy domu to decyzja na całe życie, wiąże się ona z wysokimi kosztami, często z zaciągnięciem kredytu na  kilkadziesiąt lat. Przy takiej transakcji bardzo często korzystamy z pomocy pośredników obrotu nieruchomościami oraz z wiedzy rzeczoznawców majątkowych.  Bardzo często klienci za taką transakcję ręczą całym swoim majątkiem. Nie ulega zatem wątpliwości, że pośrednik w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawca to zawody zaufania społecznego i wymagamy od nich przestrzegania legalności i rzetelności.  Dlatego też inspektorzy WIIH w Poznaniu (realizując ogólnopolski program UOKiK) w II kwartale 2018 roku skontrolowali wspomnianych przedsiębiorców. Niestety wnioski z tych kontroli nie napawają optymizmem.

Najwięcej uwagi podczas kontroli poświęcono biurom nieruchomości. Skontrolowano 6 przedsiębiorców, którzy zajmują się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami w Poznaniu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Koninie i Lesznie.  Ustalenia wykazały, że wszystkie kontrolowane biura zawierały na piśmie umowy o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Zdecydowanie gorzej przedstawiała się sprawa z obowiązkowymi polisami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto wiedzieć, że  każdy pośrednik, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami musi posiadać aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W jednym z biur nieruchomości w Ostrowie Wielkopolskim właścicielka posiadała co prawda ważną polisę OC, ale po analizie dokumentów inspektorzy WIIH odkryli, że pośredniczka nie miała ważnej polisy OC w okresie od września 2017 roku do 3 maja 2018 roku. W tej sytuacji w toku postępowania administracyjnego wydano decyzję wymierzającą karę w wysokości 8543,02 zł (dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku).

Podobna sytuacja miała miejsce w biurze nieruchomości w Koninie. Właściciel w okresie od września 2017 do czerwca 2018 roku zawarł 16 umów z klientami nie posiadając w tym czasie obowiązkowej polisy OC. W tej sprawie również zostało wszczęte postepowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej.

Natomiast w dwóch poznańskich biurach nieruchomości inspektorzy naszej inspekcji stwierdzili mniejszej rangi nieprawidłowości. Okazało się, że do zawieranych umów nie dołączano kopii dokumentu ubezpieczenia OC. Jednak w ramach dobrowolnych działań do wzorów umów przedsiębiorcy dodali zapis, że kopia ubezpieczenia stanowi załącznik do umowy i zobowiązali się je dołączać.

Inspektorzy WIIH skontrolowali też jedną poznańską spółkę zajmującą się działalnością w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Podczas kontroli stwierdzono, że firma działając od września 2017 do kwietnia 2018 nie posiadała ubezpieczenia OC.  W tej sytuacji Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że zasadne będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Sprawa jest w toku.

W ramach realizacji kontroli rynku nieruchomości inspektorzy ,,odwiedzili” też jednego z poznańskich zarządców nieruchomości.  Stwierdzono, że zarządca posiadał ważne polisy ubezpieczenia OC, a w tym przypadku minimalna kwota sumy gwarancyjnej wynosi 50 000 euro. Okazało się jednak, że przedsiębiorca nie dołączał kopii dokumentu ubezpieczenia do  zawieranych umów.  Jednak wspomniany  zarządca nieruchomości podjął natychmiastowe dobrowolne działania i do wzorów  umów wpisano jako załącznik  kopię aktualnego dokumentu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Wnioski nasuwające się z przeprowadzonych kontroli na rynku nieruchomości nie są zbyt optymistyczne. Z kontrolowanych  siedmiu  podmiotów aż trzech (43%) nie posiadało odpowiedniego ubezpieczenia gwarantującego bezpieczeństwo klientów.  Zatem uczulamy potencjalnych klientów biur pośrednictwa nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych  lub zarządców, aby zwrócili uwagę czy podmiot posiada polisę OC i czy kopia ubezpieczenia jest dołączana do zawieranych umów. To gwarantuje klientom ochronę ich interesów. Wszystko wskazuje na to, że kontrolę na rynku nieruchomości będą w najbliższej przyszłości kontynuowane.

Skip to content