Kontrola elektronarzędzi

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Kontrola elektronarzędzi

9 sierpnia 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

Niebezpieczna szlifierka

 

W I kwartale bieżącego roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przyjrzeli się rynkowi elektronarzędzi (realizując ogólnopolski program koordynowany przez UOKiK). Okazało się, że wykryto nieprawidłowości przede wszystkim w instrukcjach, które były niewłaściwie sporządzone lub niepełne. W jednym przypadku produkt zagrażał bezpieczeństwu i wszczęto postępowanie administracyjne w celu wycofania wyrobu z rynku.

Przejdźmy do szczegółów kontroli. Inspektorzy WIIH Poznań skontrolowali 24 partie maszyn (z napędem  elektrycznym), a było to 9 szlifierek, 7 partii młotowiertarek, 3 partie młotów udarowych, 2 partie pilarek łańcuchowych, 2 partie polerek i 1 partia wyrzynarek.

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 11 wyrobów. Dominowały nieprawidłowości związane z instrukcjami, albo były one niewłaściwie sporządzone lub niepełne. Jednak te nieprawidłowości nie powodowały zagrożenia dla użytkowników urządzeń, a ich wyeliminowanie było możliwe do wyeliminowanie poprzez uzupełnienie instrukcji oraz niezbędnych oznaczeń jak np. znak CE czy tzw. deklarację zgodności w języku polskim (oznacza to, że maszyna spełnia wymagania techniczno-prawne obowiązujące w Unii Europejskiej).

Jednak w jednym przypadku nasi kontrolerzy stwierdzili poważne uchybienie, bowiem używanie szlifierki kątowej mogło się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa jej użytkowników.  Brakowało m.in. zabezpieczenia przed samoistnym uruchomieniem   po zaniku napięcia oraz zastosowano nieprawidłowe osłony. W tej sytuacji UOKiK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wycofania niebezpiecznego wyrobu z rynku.

Wyniki wspomnianej kontroli nie odbiegają od podobnych przeprowadzanych w przeszłości. Kupując wszelkiego rodzaju elektronarzędzie zwróćmy uwagę czy sprzedający dołączył instrukcję, czy jest znak CE, a oglądając sprzęt spójrzmy czy nie jest on np. czy na obudowie nie ma wgnieceń i czy nie jest ona obluzowana.

Skip to content