Kontrola usług gastronomicznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Kontrola usług gastronomicznych

23 listopada 2018 Informacje z WIIH Poznań 0

Problemy 

z oznakowaniem

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu  realizuje kontrole własne oraz wynikające z tzw. planów kontrolnych koordynowanych przez UOKiK. W ostatnim czasie nasi inspektorzy, realizując taki program, skontrolowali placówki gastronomiczne funkcjonujące w rejonach nasilonego ruchu turystycznego  oraz znajdujące się na stacjach paliw oraz na dworcach dalekobieżnej komunikacji.

Wnioski  z tej kontroli nie napawają optymizmem, bowiem aż w 75% kontrolowanych placówek  miano zastrzeżenia do tzw. oznakowania (etykietowania) produktów, a w 25% lokali gastronomicznych  stwierdzono przygotowanie potraw przy użyciu tańszych składników niż zadeklarowanych w jadłospisach.

W trakcie wspomnianej kontroli nasi inspektorzy ,,odwiedzili”  restauracje, pizzerie, bary, punkty gastronomiczne. Kontrolowano podmioty w Poznaniu, Luboniu, Ślesinie, Turku, Pile, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.

W dwóch zakładach gastronomicznych (25% kontrolowanych) stwierdzono niezgodność rzeczywistego składu zakupionej potrawy w stosunku do deklaracji w jadłospisie . Pisząc bardziej przystępnym językiem potrawy przygotowano  używając tańszych składników niż  deklarowane w menu.  Dwie potrawy zakwestionowano w punkcie gastronomicznym w Turku.  W jednym przypadku w kebabie wołowym badania wykazały obecność drobiu i wołowiny.  W drugim przypadku w kebabie… wołowym stwierdzono aż…15% drobiu.  Natomiast podobne wykroczenie miało miejsce w lokalu w Poznaniu. W daniu ,,przystawki z makaronów” zamiast deklarowanego sera żółtego  ,,Parmezan” zastosowano włoski ser ,,Gan Mantovano”, który nie jest objęty unijnym systemem certyfikowania żywności.  Co ciekawe w powyższych zakładach gastronomicznych w momencie kontroli  przedsiębiorcy nie dysponowali ,,na magazynie” deklarowanymi surowcami lub półproduktami.

Podczas wspomnianej kontroli aż w 75% placówkach stwierdzono niedopełnienie przez przedsiębiorców obowiązku podawania rzetelnych informacji na temat żywności.  Taka informacja umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru produktu w momencie realizacji złożonego zamówienia.  Ujmując to inaczej, produkty nie były prawidłowo oznakowane.

Oto kilka przykładów nieprawidłowości. W Kaliszu  w jednym z barów nie podano szczegółowego składu potraw oraz informacji o składnikach lub substancjach pomocniczych powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, w placówce w Pile w zestawie trzech surówek nie podano pełnej nazwy. W większości przypadków przedsiębiorcy uzupełnili informacje dla konsumentów.

Oczywiście nie mogło obyć się bez kar. Wydano dwie decyzje wymierzające kary pieniężne na kwotę 1500 zł. W dwóch innych przypadkach skierowano zawiadomienia do przedsiębiorców o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kar pieniężnych wynikających z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Aby po przeczytaniu tego artykułu nie popaść w skrajny pesymizm warto zaznaczyć, że nasi inspektorzy nie mieli zastrzeżeń do terminów przydatności produktów używanych do przygotowywania potraw, prawidłowo były uwidaczniane ceny, również prawidłowo przechowywano żywność – w sprawnych urządzeniach chłodniczych.

 

 

 

 

 

Skip to content