Kłopoty z uwidacznianiem cen

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Kłopoty z uwidacznianiem cen

8 sierpnia 2019 Informacje z WIIH Poznań 0

W połowie sklepów

były nieprawidłowości!

 

Czy można powiadomić przedsiębiorcę o czekającej go kontroli i po wizycie inspektorów WIIH stwierdzić, że w ponad 50% kontrolowanych sklepów dochodzi do nieprawidłowości? Okazuje się, że tak, bowiem taka sytuacja miała  miejsce w II kwartale 2019, kiedy to pracownicy naszej Inspekcji odwiedzili sklepy w całej Wielkopolsce sprawdzając przede wszystkim  przestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen wyrobów spożywczych, przestrzegania dat minimalnej trwałości i terminów  przydatności do spożycia oraz legalności działania przedsiębiorców.

W II kwartale bieżącego roku skontrolowano 20 sklepów na terenie całego naszego regionu. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło tzw. uwidaczniania cen i co ciekawe nie przestrzeganie tych przepisów stwierdzono tym razem w mniejszych sklepach spożywczych nie wchodzących w skład dużych sieci handlowych. Skontrolowano kilka sklepów sieci: Auchan, Biedronka, Lidl (wszystkie Poznań)  i w nich  nie stwierdzono  żadnych nieprawidłowości.  To z pewnością pozytywnych prognostyk poprawy sytuacji, bowiem w przeszłości w jednej z wymienionych sieci handlowych sytuacja nie była aż tak dobra.

Przejdźmy zatem do szczegółów. Zacznijmy od tego co dla klienta jest dość ważne – tzw. uwidacznianie cen. W czasie kontroli sprawdzono czy są uwidaczniane ceny na półkach, a w uzasadnionych przypadkach cena jednostkowa produktu; czy informacje o cenach są w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla konsumentów; czy informacje o cenach są eksponowane w sposób jednoznaczny , nie budzący wątpliwości i umożliwiający porównywanie cen.  Ogółem ocenie poddano 4047 partii towarów spożywczych kwestionując 794 partie (blisko 20% kontrolowanych). W przypadku 29 partii stwierdzono brak jakichkolwiek informacji o cenie, w 745 partiach było brak  informacji o cenach jednostkowych, a w 20 przypadkach błędnie została wyliczona cena jednostkowa. Nie będziemy już naszych Czytelników ,,zanudzać” danymi szczegółowymi, ale  warto stwierdzić, że nieprawidłowości w kwestii uwidaczniania cen stwierdzono w stosunkowo małych sklepach spożywczych w: Pile, Słupii Kapitulnej, Rawiczu, Kaliszu, Cekowie Kolonii, Gizałkach, Osiecznej. W związku z tymi nieprawidłowościami wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych z ustawy o informowaniu i cenach jednostkowych.

Nasi pracownicy skontrolowali też przestrzegania dat minimalnej trwałości i przydatności towarów do spożycia. Sprawdzono 236 partii towarów i tylko  w jednym przypadku stwierdzono, że do obrotu został wprowadzony towar po upływie terminu przydatności do spożycia. W sklepie  spożywczym w miejscowości Ceków Kolonia sprzedawane były przeterminowane parówki z piersi z kurczaka. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 150  zł, produkt  został wycofany z oferty handlowej sklepu.

W jednym ze sklepów w Rawiczu w użyciu znajdowała się waga nie posiadająca ważnej legalizacji, w tym przypadku przedsiębiorcę ukarano mandatem w wysokości 150 zł, a wagę przekazano do legalizacji. Natomiast w jednym ze sklepów w Pile przedsiębiorca nie posiadał kodu PKD w CEIDG dotyczącego sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

Warto zadać sobie pytanie dlaczego w kwestii uwidaczniania cen jest tyle nieprawidłowości? Z pewnością nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe wynikają z niewłaściwej interpretacji obowiązujących przepisów, bądź powtarzana jest cena sprzedaży.  Często też ceny drukowane są z systemu komputerowego i tutaj następują poważne  błędy.  Wyniki  kontroli przekonują, że takie działania  muszą być w przyszłości kontynuowane.

 

 

 

 

Przybliż
Zmień kontrast