Produkty chronione pod lupą kontroli

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Produkty chronione pod lupą kontroli

4 grudnia 2019 Informacje z WIIH Poznań 0

Ser owczy z solą,

szynka z tłuszczem

 

Z pewnością niewielu klientów wie, że w naszych sklepach sprzedawane są produkty spożywcze, które w żargonie pracowników Inspekcji Handlowej nazywane są ,,chronionymi”. Oznaczone są symbolami ChNP, ChOG i GTS i w październiku br.  inspektorzy WIIH Poznań wzięli pod lupę właśnie wspomniane  wyroby. Wyniki kontroli nie są najgorsze, bowiem zakwestionowano 5 produktów, co oznacza, że nieprawidłowości stwierdzono w 12,5% kontrolowanych wyrobów.

Inspektorzy skontrolowali supermarkety i sklepy w Poznaniu, Kole, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i Lesznie.  Kontrole przeprowadzono w 8 placówkach, oględzinom poddano 40 partii produktów posiadających chronione oznaczenia. Nieprawidłowości stwierdzono w 3 supermarketach w Wielkopolsce.

W jednym z supermarketów w Kole inspektorzy WIIH  wzięli pod lupę szynkę Serrano, wieprzową surową dojrzewającą posiadającą oznaczenie chronione GTS.  Po badaniach laboratoryjnych stwierdzono wyższą zawartość tłuszczu oraz niższą zawartość białka i soli w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta. Co ciekawe  przedsiębiorca złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej i powtórne badanie potwierdziło nieprawidłowości. W tej sytuacji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Złożony został też wniosek w sprawie zwrotu kosztów przez przedsiębiorcę badań laboratoryjnych obu próbek kontrolnych.

Nieco inna sytuacja miała miejsce w jednym z supermarketów w Lesznie. Sprzedawany był tam hiszpański dojrzewający ser owczy Queso Manchego. Po badaniach laboratoryjnych okazało się, że została w nim przekroczona zawartość  soli. Okazało się jednak, że w tym przypadku ,,winowajcą” tego stanu rzeczy jest… błędne oznakowanie.

Również oznakowanie było powodem kłopotów w jednym z marketów w Poznaniu. W trzech partiach sprzedawanych tam rogalów świętomarcińskich w miejscu ekspozycji tego wyrobu brakowało szczegółowego wykazu składników i alergenów. W tym przypadku całą winę ,,wziął na siebie” pracownik kontrolowanej placówki, złożył bowiem oświadczenie informujące o niedopilnowaniu umieszczenia wspomnianego wykazu. Twierdził również, że nie bez znaczenia był fakt, że skład produktów otrzymał z opóźnieniem.

Kontrola produktów chronionych po raz kolejny uwidoczniła, że jest spory problem z prawidłowym oznakowaniem produktów. Tym razem  miało to miejsce w przypadku sprzedaży rogali świętomarcińskich. Optymistycznym   jest fakt, że nie stwierdzono w kontrolowanych sklepach  przekroczenia terminów przydatności do spożycia.

 

Co to są produkty chronione?

 

Zdajemy sobie sprawę, że określenie produkty chronione i oznaczenia ChOG, ChNP i GTS niewiele mówią  ,,przeciętnemu zjadaczowi chleba”. Gdyby jednak ktoś z czytających chciał zgłębić wiedzę w tym zakresie zamieszczamy małe vademecum dotyczące tej tematyki.

 

CHRONIONE OZNACZENIA GEOGRAFICZNE (ChOG),

Znak ekologiczny – Chronione Oznaczenie Geograficzne ChOG (Protected Geographical Indications) do konkretnego produktu rolnego lub artykułu spożywczego przypisuje nazwę regionu, miejsca lub w wyjątkowych przypadkach kraju, z którego ten produkt pochodzi.

Chronione oznaczenie geograficzne ChOG zostało wprowadzone w 1992 roku i nadaje je Komisja Europejska.

 

Produkt z etykietą ekologiczną Chronione oznaczenie geograficzne musi charakteryzować się odpowiednia reputacją, uznaniem i jakością, które zawdzięczają pochodzeniu z konkretnych miejsc i regionów. Otrzymać go mogą produkty, które spełniają określone wymagania:

  • pochodzą z określonego miejsca, regionu lub kraju;
  • określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego;
  • którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze

 

Symbol ekologiczny ChOG jest mniej restrykcyjny niż Chroniona Nazwa Pochodzenia. Mogą go otrzymać produkty, których chociaż jeden z etapów powstawania przebiega na obszarze, do którego odnosi się jego nazwa.

 

CHRONIONĄ NAZWĘ POCHODZENIA (ChNP)

Znak ekologiczny – Chroniona Nazwa Pochodzenia ChNP (Protected Designation of Origin) charakteryzuje produkt rolny lub artykuł spożywczy, do opisania którego wykorzystuje się nazwę regionu, konkretnego miejsca lub w wyjątkowych przypadkach kraju.

Etykieta ekologiczna Chronionej Nazwy na opakowaniu świadczy o wyjątkowości produktu. Otrzymać go mogą produkty, które spełniają określone wymagania:

  • nazwa produktu powinna wykorzystywać nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany (np.   „Wiśnia nadwiślanka”);
  • pozyskiwanie produktu, jego przetwarzanie lub przygotowywanie ma miejsce na określonym obszarze geograficznym – wymagane jest, by każdy z etapów całego        procesu produkcyjnego (zarówno produkcja surowców, jak i wszystkie etapy          produkcji) odbywał się na obszarze, do którego nawiązuje nazwa;
  • Jakość i główne cechy produktu zależą od otoczenia geograficznego (np. ukształtowanie terenu), czynników naturalnych (uprawy, rodzaj gleb, klimat) oraz         ludzkich (lokalne know-how).
  • produkt jest wysokiej jakości, ma ugruntowaną reputację i cieszy się uznaniem.

 

GWARANTOWANĄ TRADYCYJNĄ SPECJALNOŚĆ (GTS)

Znak ekologiczny – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność GTS (Traditional Speciality Guaranted) charakteryzuje wyroby, które produkowane są według ściśle określonej receptury, przy użyciu tradycyjnych surowców. Produkt ze znakiem GTS odróżnia się od innych, podobnych do niego „specyficznym charakterem”.

Aby na produkcie pojawiła się symbole ekologiczny Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, musi spełniać on wymagania:

  • produkt musi być wytwarzany, przetwarzany według tradycyjnej receptury lub tradycyjnymi metodami od co najmniej 30 lat;
  • produkt jest wytwarzany z surowców lub składników, które są tradycyjne;
  • produkt może być wytwarzany na terenie całej Polski, pod warunkiem zachowania specyfikacji i receptury produkcji.

 

 

Skip to content