Skontrolowano wyroby ciastkarskie sprzedawane ,,luzem”

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Skontrolowano wyroby ciastkarskie sprzedawane ,,luzem”

5 grudnia 2019 Informacje z WIIH Poznań 0

Przeważone produkty

i kłopoty z oznakowaniem

 

W I półroczu 2019 roku Inspekcje Handlowe w całym kraju realizowały program kontroli UOKiK sprawdzając żywność oferowaną do sprzedaży ,,luzem”. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu wraz z delegaturami skoncentrował się na kontroli ciast i wyrobów ciastkarskich.  Skontrolowano 8 cukierni oraz sklepów i w 7 placówkach stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości (87,5%).

Inspektorzy WIIH pojawili się w cukierniach i sklepach w Poznaniu, Suchym Lesie, Biskupicach, Wągrowcu, Mosinie, Turku, Koninie, Pile i w tych placówkach dokonali między innymi tzw. zakupu kontrolowanego. Okazało się, że w cukierniach w Mosinie, Suchym Lesie i Biskupicach  były duże zastrzeżenia do rzetelności obsługi, bowiem pobrano należność od klienta według masy brutto wraz z opakowaniem, a nie według wagi netto. W tych trzech przypadkach zawyżono cenę o 0,92 zł, 0,68 zł oraz 1,56 zł. Kierownicy sklepów sugerowali, że zawyżanie wagi wynikało z pośpiechu sprzedawców i sporym ruchem klientów. Przedsiębiorcy zobowiązali się do przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników, aby wyeliminować podobne  nadużycia w przyszłości.

Spore zastrzeżenia  mieli też inspektorzy WIIH Poznań do prawidłowego oznakowania wyrobów cukierniczych. Skontrolowano 49 partii ciast i wyrobów cukierniczych i  w stosunku do 31 partii wniesiono zastrzeżenia. Najczęściej brakowało wykazu składników, brak było na wywieszce wykazu alergenów oraz nazwy producenta lub podano  jego niepełne dane.

Na zakończenie  pozytywna informacja. W żadnym z kontrolowanych sklepów nie stwierdzono przekroczenia terminu przydatności do spożycia. W dwóch cukierniach pobrano 4 próbki wyrobów ciastkarskich do badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie obyło się bez kar. Między innymi nałożono dwa mandaty karne na kwotę 250 zł (prawo o miarach), skierowano dwa wnioski do Sądu Rejonowego, wydano  5 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 2600 zł. W kilku przypadkach  zastosowano pouczenia.

 

 

 

Skip to content