Wyroby alkoholowe i tytoniowe pod lupą kontroli

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wyroby alkoholowe i tytoniowe pod lupą kontroli

15 stycznia 2020 Informacje z WIIH Poznań 0

Niedozwolona reklama

na… facebooku

Warto pamiętać, że sprzedaż wyrobów alkoholowych i tytoniowych regulowana jest szczególnymi przepisami, które nie zawsze są przestrzegane przez przedsiębiorców i dlatego w minionym 2019 roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu skontrolowali 42 sklepy sprzedające wyroby alkoholowe i tytoniowe. W 8 placówkach handlu detalicznego stwierdzono nieprawidłowości.

Zacznijmy  od kontroli w sklepach detalicznych sprzedających alkohol, a warto zaznaczyć, że inspektorzy położyli nacisk na przestrzeganie przepisów  ustawy z dnia 26 października z 1982 r o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Nasi pracownicy odwiedzili 42 placówki, skontrolowano 415 partii napojów alkoholowych  i w 5 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

W jednym ze sklepów w Pile w miejscu sprzedaży alkoholu nie uwidoczniono informacji o szkodliwości spożywania alkoholu o treści: ,,Alkohol szkodzi zdrowiu”. Już w trakcie kontroli przedsiębiorca naprawił wspomniane niedopatrzenie i został na niego nałożony mandat karny w wysokości 150 zł.

Kontrole w sklepach  monopolowych wykazały, że przedsiębiorcy stosują niedozwoloną reklamę i promocję napojów alkoholowych. W jednym ze sklepów w Czarnkowie na ladzie umieszczona była mata degustacyjna z trzema niepełnymi butelkami alkoholu (koniak i rum) co sugerowało, że klienci mogą dokonywać degustacji! W związku z  zaistniałą sytuacją do Prokuratury Rejonowej w Trzciance skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i sprawa jest jeszcze w toku.

Trzeba przyznać, że przedsiębiorcy korzystają też z możliwości, które daje świat wirtualny, a w szczególności sfera mediów społecznościowych, ale niestety nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Dwaj kontrolowani przedsiębiorcy z Konina na portalach internetowych Facebook  i Instagram prowadzili niedozwoloną reklamę  napojów alkoholowych umieszczając posty wspomnianych wyrobów, zamieszczając ich fotografie wraz ze znakami towarowymi. Wspomniane posty były dostępne dla każdego odbiorcy (po zalogowaniu się do wspomnianych serwisów), a każdy z czytających te wiadomości mógł je  dalej upowszechniać i udostępniać. Inspektorzy  WIIH uznali, że takie działanie mogło mieć znamiona publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych i wyczerpywało znamiona czynu zabronionego zdefiniowanego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.   Postępowanie w obu sprawach prowadzi Prokuratura Rejonowa w Koninie i są one w toku.

Nasi pracownicy odwiedzili też sklepy, gdzie sprzedawane były wyroby tytoniowe, a sprawdzano przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (z dnia 9 listopada 1995 roku). Skontrolowano 410 partii papierosów, 1 papierosa elektronicznego i 12 partii płynów do napełniania papierosów elektronicznych.

W 4 placówkach  nie umieszczono na widocznym miejscu słownej i graficznej informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych przez osoby do 18 roku życia, a dotyczyło to sklepów w Lubaszu, Turku, Komornikach i Kole. W wymienionych przypadkach sądy rejonowe wyrokami nakazowymi wymierzyły kary grzywny w wysokości 200 i 300 zł.

Sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych to również podatek akcyzowy. Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzili również czy wyroby posiadają prawidłowo naklejone banderole,  czy nie wykazują cech zafałszowania itp. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

 

 

 

Skip to content