Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

28 grudnia 2020 Informacje z WIIH Poznań 0
Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona konsumencka

dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia wejdziemy w nowy 2021 rok, najpierw pewnie w atmosferze zabawy, ale szybko trzeba będzie wrócić do codziennej prozy życia. Dla małych przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) mamy chyba nie najgorsze wieści. Z nowym rokiem wejdą w życie przepisy, rozszerzające ochronę przysługującą  konsumentom na osoby fizyczne prowadzące właśnie wspomnianą działalność gospodarczą.

Zmiany, wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019, poz. 1495),  pozwolą osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na skorzystanie z uprawnień przysługujących dotąd jedynie konsumentom, np. rozszerzą wobec przedsiębiorców  odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy tzw. rękojmia, przyznają uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) i przyznają prawo przedsiębiorcom do powoływania się na tzw. klauzule abuzywne.

 

W sytuacji sporu, wynikającego z zawarcia przez osobę fizyczną prowadzącą  jednoosobową działalność gospodarczą umowy bezpośrednio związaną z jej działalnością przedsiębiorca może:

 

  • Złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

Informacja o postępowaniu:  https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/postepowanie-polubowne/

 

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania: https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/postepowanie-polubowne/wzory-wnioskow

 

  • Złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez Stały Sąd Polubowny przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

 

Informacja o postępowaniu:  https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/sad-polubowny/

 

Wzór wniosku o rozpatrzenie sporu:

https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/sad-polubowny/wzory-wnioskow/

UWAGA!

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdy spór wynika z umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą wnioskodawcy, która nie posiada dla wnioskodawcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Skip to content