Jesteśmy pracodawcą równych szans!

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Jesteśmy pracodawcą równych szans!

5 lutego 2021 Informacje z WIIH Poznań 0
WIIH zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

Jesteśmy pracodawcą

równych szans!

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu kojarzony jest  z różnego rodzaju kontrolami i to oczywiście wniosek słuszny.  Dzisiaj jednak chcemy pochwalić się świadomie prowadzoną polityką kadrową, otwartą na kandydatów z niepełnosprawnościami. Miło nam poinformować, że w Inspekcji przekroczyliśmy 8% wskaźnik zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami w stosunku do ogółu zatrudnionych w naszej firmie.

W tej chwili w WIIH Poznań pracują osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,  zarówno w stopniu lekkim jak i umiarkowanym. Wspomniani pracownicy znakomicie ,,odnaleźli się” w codziennej pracy, jednocześnie odnosząc korzyści  finansowe, społeczne i psychologiczne. Dla pracodawcy, którym jest Inspekcja Handlowa, jest to ogromna satysfakcja  właśnie w sferze społecznej, ale też wizerunkowej.

Kierownictwo WIIH Poznań nadal będzie prowadzić politykę kadrową otwartą na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przy najbliższych naborach pracowników szczególną uwagę będziemy zwracać na ich aplikacje. Oczywiście nadal najważniejszym czynnikiem przy naborze będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów i ich kompetencja.  Widać jednak, że w WIIH Poznań realizacja hasła: ,,Pracodawca równych szans” nie jest tylko pustym sloganem!

Warto przypomnieć, że pracownik z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności korzysta z wielu udogodnień wynikających z przepisów Kodeksu Pracy. Między innymi: osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracuje 7 godzin dziennie, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy dodatkowych dni wolnych na uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.

Co prawda urzędy (takim jest Inspekcja Handlowa) nie mogą korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, ale nie oznacza to, że nie będziemy kontynuować takie polityki kadrowej. Jesteśmy pracodawcą równych szans! – to zobowiązuje.

 

Skip to content