Kontrola usług gastronomicznych w kuchniach zagranicznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Kontrola usług gastronomicznych w kuchniach zagranicznych

17 lutego 2021 Informacje z WIIH Poznań 0

Zastrzeżenia we wszystkich

placówkach

 

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu w IV kwartale 2020 roku przeprowadzili kontrole legalności i rzetelności  w zakresie świadczenia usług gastronomicznych kuchni zagranicznych, a szczególny nacisk położono na prawidłowe uwidacznianie cen. W związku z pandemią i ,,zamrożeniem gastronomii” przeprowadzono kontrolę w 4 lokalach (planowano w 13.), ale najbardziej niepokojący jest fakt, że we wszystkich placówkach stwierdzono nieprawidłowości.

Nasz krótki meldunek z kontroli lokali oferujących usługi w zakresie kuchni zagranicznych zacznijmy od rzetelności obsługi klientów. W jednej z restauracji w Koninie oferowane  było danie pod nazwą ,,kebab baranina”. Gdy kontrolerzy Inspekcji Handlowej przenalizowali oznakowanie na opakowaniu zbiorczym, okazało się, że w produkcie mięsa baraniego jest raptem 10%. Składnikami zakupionego kebaba były ponadto: mięso wołowe 70%, mięso z indyka 7%, tłuszcz barani 7% oraz różnego rodzaju ekstrakty i przyprawy. W innej restauracji w Poznaniu, w karcie ,,menu” zadeklarowano, że ,,dania przygotowywane są w oparciu o świeże produkty”.  Okazało się jednak, że do przygotowania potraw zamówionych w tzw. zakupie kontrolnym użyto mrożonych  mięs oraz owoców morza.

Natomiast w 3 kontrolowanych lokalach były nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących uwidaczniania cen. Sprawdzono 387 partii produktów i zakwestionowano 148 partii (38%). Najczęściej brakowało deklaracji dotyczącej ilości potrawy oraz ilości nominalnej napojów.  I tak np. w restauracji w centrum Poznania na 154 pozycje w karcie zakwestionowano 100; w innej na 164 pozycje, zakwestionowano 28.   Natomiast  w lokalu w Koninie  na 30 pozycji w karcie nieprawidłowości stwierdzono w 20.

Inspektorzy WIIH kontrolowali również przestrzeganie przepisów wynikających z  ustawy ,,prawo o miarach”. W restauracji w stolicy Wielkopolski   użytkowano wagę bez jakichkolwiek oznaczeń identyfikacyjnych oraz bez cech legalizacji. Na żądanie inspektorów wycofano przyrząd z użycia.

Po przeprowadzonych kontrolach w zakresie świadczenia usług gastronomicznych kuchni zagranicznych, nie ulega wątpliwości, że  nieprawidłowości nadal występują, szczególnie w zakresie nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen. Z pewnością kontrole w tym zakresie będą kontynuowane.

Skip to content