Uwidacznianie cen wciąż budzi zastrzeżenia

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Uwidacznianie cen wciąż budzi zastrzeżenia

19 lutego 2021 Informacje z WIIH Poznań 0

Nieprawidłowości w co drugiej placówce

 

W IV kwartale  2020 roku inspektorzy WIIH przeprowadzili kontrolę przedsiębiorców pod kątem przekazywania informacji o cenach towarów i usług. Przeprowadzono 88 kontroli w całej  Wielkopolsce. Wnioski nie napawają optymizmem, bowiem w blisko połowie placówek handlowych i usługowych stwierdzono nieprawidłowości.

Zakres kontrolowanych placówek był dość szeroki, bowiem „pod lupę” wzięto 42 sklepy spożywcze i wielobranżowe, 22 sklepy sieci handlowych, 13 placówek o profilu usługowym, 2 myjnie samochodowe oraz jeden podmiot świadczący usługi parkingowe. Na 88 skontrolowanych placówek aż w 43 stwierdzono nieprawidłowości (49%).

Oto najczęstsze „grzechy” handlowców: brak uwidaczniania cen w ogóle (17 przedsiębiorców), brak cen jednostkowych (30 podmiotów),  źle wyliczone ceny jednostkowe (5 sklepów). Nieprawidłowości wynikały z nieznajomości przepisów, szczególnie w zakresie uwidaczniania cen jednostkowych dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy.

Pocieszającym jest fakt, że zanika zjawisko zawyżonej ceny wyświetlanej  w kasie w stosunku do ceny uwidocznionej na półce. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 8 placówkach.

Z kolei w placówkach świadczących usługi – w których konsument przed dokonaniem zakupu wspomnianej usługi powinien mieć możliwość świadomego wyboru i zapoznania się z ceną – na 13 kontrolowanych zakładów usługowych nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców (15%).

Nie obyło się bez kar finansowych. Wydano 16 decyzji administracyjnych i nałożono kary pieniężne w wysokości 21.250 zł, wręczono 2 mandaty karne na kwotę 300 zł (z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia), a w 2 przypadkach zastosowano pouczenia. Dwie sprawy przekazano do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wszyscy przedsiębiorcy w trakcie kontroli usunęli stwierdzone nieprawidłowości i uwidocznili ceny w sposób zgodny z przepisami.

Skip to content