Realizujemy plan kontroli własnych 2021

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Realizujemy plan kontroli własnych 2021

30 czerwca 2021 Informacje z WIIH Poznań 0

Realizujemy plan

kontroli własnych 2021

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w trwającym 2021 roku, niezależnie od kontroli o zasięgu krajowym, przeprowadza również tzw. kontrole własne.  Podejmujemy je z własnej inicjatywy dbając o mieszkańców naszego regionu. Wielkopolska to ,,nasza mała ojczyzna” i o tej dewizie nie zapominamy ani przez chwilę.    

Przedstawiamy założenia realizowanych kontroli usystematyzowane w pakiety tematyczne:

Bezpieczne Dziecko (w obszarze nadzoru rynku) – kontrole spełniania wymagań dla zabawek (kredki, farby, pisaki), kontrola okularów przeciwsłonecznych dla dzieci wraz z badaniami laboratoryjnymi, kontrola legalności sprzedaży napojów alkoholowych.

– Czas na Wakacje – kontrola wymagań dla urządzeń gazowych (turystyczne kuchenki gazowe, lampy gazowe), kontrola okularów przeciwsłonecznych dla różnych grup użytkowników (np. kierowców, osób uprawiających sport), kontrola przedsiębiorców  wynajmujących przyczepy turystyczne, kampery, samochody, kontrola usług hotelarskich.

Ochrona Ludzi i Środowiska – kontrola urządzeń gazowych do ogrzewania pomieszczeń domowych i warsztatowych, kontrola wymagań dla środków ochrony indywidulanej (np. maseczki ochronne związane z Covid-19). W tym pakiecie przewidziane są również kontrole w obszarze artykułów nieżywnościowych i usług m.in. wyroby włókiennicze oraz sprawdzana jest legalność  działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów i usług przez Internet.

Warto zaznaczyć, że realizacja pakietów tematycznych wymaga współpracy z władzami lokalnymi. I tak WIIH Poznań współpracuje ściśle z Urzędem Miasta Poznania (np. sprzedaż napojów alkoholowych),  Urzędem Marszałkowskim (np. kontrola usług hotelarskich), Krajową Administracją Skarbową.

 

NA POCZĄTEK OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

 

W ramach pakietu Bezpieczne Dziecko inspektorzy WIIH w Poznaniu skontrolowali okulary przeciwsłoneczne.

Skontrolowano okulary dla dzieci oraz okulary dla dorosłych z filtrem polaryzacyjnym i okulary z filtrem z kategorii 4 czyli tzw. specjalnego przeznaczenia (bardzo wysoka ochrona przed ekstremalnym olśnieniem słonecznym np. na morzu czy terenach zaśnieżonych w górach).

 

 

Wszystkie okulary zostały przebadane w laboratorium Centralnego Instytutu  Ochrony Pracy  – Państwowym Instytucie Badawczym w Łodzi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli okularów przeciwsłonecznych:

Cieszy fakt, że badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w badanych okularach. Warto jednak przypomnieć konsumentom

na co zwracać uwagę, gdy kupujemy okulary przeciwsłoneczne:

rodzaje kategorii filtrów, które przekładają się na konkretną ochronę naszego wzroku i zastosowanie zakupionych okularów. Takie oznaczenia powinny znajdować się na wyrobie.

 

ODWIEDZILIŚMY WYPOŻYCZALNIE

POJAZDÓW KEMPINGOWYCH

 

Inspektorzy WIIH Poznań, realizując własny program  kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi wynajmu pojazdów  kempingowych, przyczep kempingowych i samochodów w I kwartale 2021 roku  skontrolowali 11 przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie. 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zakresem zgłoszonym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontrole prawidłowości uwidaczniania cen oferowanych usług przeprowadzono u 9 przedsiębiorców. W 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. W jednym przypadku, w miejscu świadczenia usług nie uwidoczniono cennika, w drugim nie umieszczono w cenniku wszystkich niezbędnych informacji. Przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze i uzupełnili brakujące informacje.

Inspektorzy WIIH sprawdzili też kwestie bezpieczeństwa świadczonych usług. Skontrolowano 9 przyczep kempingowych i 11 kamperów. Tylko u jednego z przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości.

.   Na zdjęciu: kontrola kampera w jednej z wypożyczalni w Pile. Inspektorowi WIIH towarzyszy funkcjonariuszka Policji (sekcja ruchu drogowego).    

 

Nie ulega wątpliwości, że usługi świadczone w zakresie wypożyczania pojazdów kempingowych wiążą się z dużym ryzykiem dla osób z nich korzystających, bowiem są oni uczestnikami  ruchu drogowego. Na pewno martwi fakt, że u 22% przedsiębiorców ujawniono nieprawidłowości w kwestii uwidaczniania cen, ale w trakcie wspomnianych kontroli pojawił się inny problem.

Poważne wątpliwości budzi fakt, że przedsiębiorcy świadczący usługi wypożyczania  przyczep turystycznych i kamperów nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Taka sytuacja może powodować przeniesienie na konsumenta ciężaru odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PLANUJĄC WYNAJEM

PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, KAMPERÓW CZY POJAZDU

Sprawdź:
  • czy przedsiębiorca prowadzi działalność wynajmu, czyli zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej ( do CEiDG lub KRS) i czy pojazdy są jego własnością;
  • zawarł wszystkie niezbędne umowy ubezpieczenia oraz czy zawarte umowy odpowiednio zabezpieczą Cię przed skutkami zdarzeń losowych;
  • określił jasno za co płacisz i jakie ewentualne dodatkowe koszty możesz ponieść, uwzględniając w tym kary umowne;
    • zwróć szczególną uwagę na obowiązki wynajmującego wynikające z umowy i regulaminu najmu;
    • przed skorzystaniem z usługi sprawdź czy pojazd posiada wszystkie niezbędne dokumenty w tym aktualne badania techniczne i jest zarejestrowany oraz czy jest przygotowany do eksploatacji.

 

Skip to content