Dzielimy się  swoim doświadczeniem

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Dzielimy się  swoim doświadczeniem

18 stycznia 2022 Informacje z WIIH Poznań 0
Przedstawiciele WIIH Poznań na konferencji w Gdyni

Dzielimy się 

swoim doświadczeniem

U schyłku ubiegłego roku w Gdyni odbyła się Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV – podmiotów specjalizujących się w zakresie budowania bezpieczeństwa pracy w firmie.  Miło nam poinformować, że wśród uczestników konferencji byli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, a jednym z prelegentów był naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw.

Warto zaznaczyć, że wspomniana akademia ma formę regularnych spotkań warsztatowych, które dedykowane są pracownikom działów BHP, działom zakupów, a także pracownikom zintegrowanych systemów zarządzania. Celem warsztatów jest  wskazanie kryteriów optymalnego doboru, przedstawienie obowiązujących wymagań technicznych i prawnych, wskazanie efektywnego zarządzania sferą środków ochrony indywidualnej oraz wymianę doświadczeń i budowanie relacji z innymi specjalistami w branży.

Z satysfakcją donosimy, że z doświadczeń pracowników naszej Inspekcji skorzystali  organizatorzy wspomnianej konferencji i jednym z prelegentów był Grzegorz Lis – naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw w WIIH Poznań, a uczestnikiem spotkania była też Katarzyna Bączyk – inspektor kontroli oraz specjalista d.s. BHP.

Naczelnik Grzegorz Lis podczas wykładu w Gdyni.

W trakcie wykładu nasz prelegent przedstawił rolę krajowych organów nadzoru rynku w ochronie konsumentów i użytkowników wyrobów, a także wpływ na ochronę interesów przedsiębiorców.  W trakcie wystąpienia zostały również przedstawione przykłady z zakresu nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz opinii wydawanych przez Krajową Administrację Skarbową w kwestii dopuszczenia do obrotu produktów importowanych. Wystąpienie spotkało się ze sporym zainteresowaniem, nie zabrakło pytań na które przedstawiciel WIIH udzielał odpowiedzi.

Organizatorzy konferencji podkreślali, że takie merytoryczne spotkania odbędą się w przyszłości i deklarowali, że będą z pewnością korzystali z doświadczeń pracowników Inspekcji Handlowej.

Skip to content