Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład administracji rządowej w Województwie Wielkopolskim.

Zadania Inspekcji Handlowej wykonuje:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewoda Wielkopolski

przy pomocy
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej który kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 t.j.)

 

Status Prawny

Przybliż
Zmień kontrast