Kategoria: komunikaty

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004), ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu.   Miejsce…
Czytaj więcej


24 września 2021 0

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2020


23 września 2021 0

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021_BZP 00017283_01_P


23 września 2021 0
Przybliż
Zmień kontrast