Stały Sąd Polubowny (SSP)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Stały Sąd Polubowny (SSP)

11 lutego 2018 Bez kategorii 0

• Dagmara Kożuszko, Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego 61 850 73 39
• Piotr Jęczkowski, Sekretarz Stałego Sądu Polubownego  (61) 850 73 56

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Przybliż
Zmień kontrast