Rzeczoznawcy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

LISTA RZECZOZNAWCÓW_

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii na zlecenie: konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Nie są oni pracownikami Inspekcji Handlowej; działają na własny rachunek.

Opinie rzeczoznawców są odpłatne.

W razie wątpliwości i pytań można skontaktować się z Panią Karoliną Jezierską

tel. 61 850 73 47

Lista:

Przybliż
Zmień kontrast