Organy i osoby

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wykonuje zadania ustawowe przy pomocy wchodzącego w skład rządowej administracji zespolonej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania określone w ustawie o Inspekcji Handlowej oraz innych aktach prawnych.

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Elżbieta Wełnitz – Kędra

 

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 

Helena Kozakiewicz

 

Skip to content