Dane kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Informacje dotyczące postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich udzielane są telefonicznie przez upoważnionych pracowników pod numerami telefonów:

61 850 73 39,  61 850 73 47  lub 61 850 73 43 

lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań pokój 103.

Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez Delegatury Inspekcji Handlowej.

Formularz wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego dostępny w zakładce „Wzory wniosków” wraz z dokumentacją można wypełnić elektronicznie i przesłać zeskanowany wraz z własnoręcznym podpisem na adres e-mail:

adr@poznan.wiih.gov.pl

Istnieje możliwość przesłania w/w dokumentacji pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, skr. pocztowa nr 254 60-967 Poznań 9.

Skip to content