Informacje ogólne

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Numer wpisu do Rejestru podmiotów uprawnionych  prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Nr wpisu 6, numer dodatkowy 15

Link do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

Skip to content