Informacje ogólne

Adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Numer wpisu do Rejestru podmiotów uprawnionych  prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Nr wpisu 6, numer dodatkowy 15 Link do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu … Czytaj dalej Informacje ogólne